Modlitwa o smutek ψ 97 i 128

Modlitwa o smutek ψ 97 i 128

OD OJCA PAWŁA PRZEZ Psałterz.

Niech Bóg dopomoże ludziom zasmuconym trudnościami życia, aby dał im odwagę i siłę.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Chwała Tobie, Boże nasz, chwała Tobie.

Niebiański Królu, proszę, Duchu Prawdy, wszechobecny i wszechmocny, skarbniku dóbr i życia, opiekunu, przyjdź i obozuj we mnie, i oczyść nas z wszelkiej zmazy i zbaw, Dobro, nasze dusze.

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami. (trzeci raz)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.
Panagia Trias, zmiłuj się nad nami. Panie, przebacz nasze grzechy. Despocie, przebacz nieprawości. Święty, odwiedzaj i uzdrawiaj nasze choroby, ze względu na Twoje imię.

Panie zmiłuj się, Panie zmiłuj się, Panie, zmiłuj się.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja na ziemi tak, jak jest w niebie.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i przebacz nam nasze winy, tak jak zostawiamy naszych dłużników i nie kuś nas, ale wybaw nas od złego.

(Psalm 97)
Modlitwa za smutki

Άσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ὅτι θαυμαστὰ ἐποίησεν ὁ Κύριος · ἔσωσεν αὐτὸν ἡ δεξιὰ αὐτοῦ καὶ ὁ αραιχίων .

ἐγνώρισε Κύριος τὸ σωτήριον αὐτοῦ, ἐναντίον τῶν ἐθνῶν ἀπεκάλυψε τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ. ἐμνήσθη τοῦ ἐλέους αὐτοῦ τῷ αακὼβ καὶ τῆς ἀληθείας αὐτοῦ τῷ οἴκῳ σσραήλ ·

εἴδοσαν πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς τὸ σωτήριον τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. ἀλαλάξατε τῷ Θεῷ, πᾶσα ἡ γῆ, ᾄσατε καὶ ἀγαλλιᾶσθε καὶ ψάλατε · ψάλατε τῷ Κυρίῳ ἐν κιθάρᾳ, ἐν κιθάλλιᾶσθα

trąbami jodłowymi i głosem trąb keratynowych graliście przed Królem Pana. wstrząsnąć morzem i jego załogą, światem i wszystkimi jego mieszkańcami.

ποταμοὶ κροτήσουσι χειρὶ ἐπὶ τὸ αὐτό, τὰ ὄρη ἀγαλλιάσονται, ὅτι ἥκει κρῖναι τὴν γν · κρινεῖ ανο

(Psalm 128)

Πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, εἰπάτω δὴ σσραήλ · πλεονάκις ἐπολέμησάν με ἐκ νεότητός μου, νοτγνου, ἐπὶ τὸν νῶτόν μου ἐτέκταινον οἱ ἁμαρτωλοί, ἐμάκρυναν τὴν ἀνομίαν αὐτῶν.

Κύριος δίκαιος συνέκοψεν αὐχένας ἁμαρτωλῶν. αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἀποστραφήτωσαν εἰς τὰ ὀπίσω πάντες οἱ μισοῦντες Σιών. γενηθήτωσαν ὡσεὶ χόρτος δωμάτων, ὃς πρὸ τοῦ ἐκσπασθῆναι ἐξηράνθη ·

οὗ οὐκ ἐπλήρωσε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ὁ θερίζων καὶ τὸν κόλπον αὐτοῦ ὁ τὰ δράγματα συλλέγων, καὶ οὐκ εἶπαν οἱ παράγοντες · εὐλογία Κυρίου ἐφ ὑμᾶς, εὐλογήκαμεν ὑμᾶς ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Ἀπολυτίκιον ος α”. Τῆς ἐρήμου πολίτης. Św. Nektarios, biskup Pentapolis

Σήλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ, ἀναβλύζει γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς τοῖς ελαβὐ.

Chwała Chrystusowi, który cię uwielbił, chwała temu, który cię podziwiał, chwała temu, który sprawuje dla ciebie uzdrowienie.

Przez życzenia naszych świętych Ojców, Panie Jezu Chryste nasz Boże zmiłuj się nad nami. Amen.

modlitwa o ból głowy po żalu,
modlitwa o smutek, ortodoksja żalu, Modlitwa Chrystusa,
modlitwa za umierających, życzę,
modlitwa o kadzidło, Boże, ludu smutek,
modlitwa o smutek, ludzie zasmuceni,
modlitwa o odejście smutku, ludzi zasmuconych,
modlitwa o wielki smutek, zasmuconych trudnościami,
modlitwa o smutek, Nikolaos Velimirovich Dlaczego mamy smutek,
modlitwa o zbawienie, Św.